Verbeterde uren registratie

Een mooie feature die we zelf hebben ontwikkeld, en ook wel trots op zijn, is de uren administratie, waarin de service uren uit de support contracten worden bijgehouden.

In deze module worden de support uren en de activiteiten vastgelegd.

Van elke activiteit die we in opdracht uitvoeren, wordt de datum, de activiteit, het gebruikte aantal uren ingevoerd en de betrokken medewerker (m/v).

Voorbeeld van een administratie regel:

Datum:  21-01-2021Activiteit: Blog schrijven en plaatsen over administratie urenUren: 2Kees Noort

Wanneer een werkzaamheid is afgerond, kan ervoor gekozen worden om het overzicht met begin uren, activiteiten en gebruikte uren en restant uren te mailen.

Voor alle duidelijkheid: deelname aan webwerken, updates, backups en storingen gaan niet ten koste van de support uren.

Voordelen opdrachtgever:

  • Duidelijk overzicht van verrichte werkzaamheden
  • Transparantie over de benodigde uren voor elke activiteit
  • Inzicht in het restant aan beschikbare uren
Voorbeeld van een overzichtsemail
Voorbeeld email
Voorbeeld email

Leave your comment