Ik moet eerlijkheidshalve erkennen dat ik nog niet een echt uitgewerkt beleid heb op dit gebied, maar elk begin begint met een eerste stap en dat is een opsomming van wat ik tot nu toe doe (inventarisatie) op het gebied van people, planet & profit

People:

Planet:

Profit:

Verbeteringen in 2020:

to top button